بروجيكت سنديكيت

بیننده :894


نگاهی بر نظام حاکم جهانی

۱۳۹۶ آذر ۲۸

به نظر می‌آید که باكس امريكانا (صلح آمریکایی که در چند دهه اخیر بر جهان حاکم بوده) تنها بر تداوم دستگاه‌های حمایت و حفاظت از زندگی بشری استوار است که این نظر توسط بسیاری از کارشناسان و محللان سیاسی تأیید شده است....

جزئیات

آثار اختلاف طبقاتی روزافزون بر نظام جهانی

۱۳۹۶ مهر ۱۶

یکی از معضلاتی که امروزه در سطح جهان شاهد هستیم، اختلاف طبقاتی است؛ بگونه ای که از قرن نوزدهم میلادی تاکنون این فاصله، رشد بی‌سابقه ای داشته و همچنان در حال گسترش می باشد. در این میان قوانین حاکم بر جامعه نیز جانب قشر ثروتمند را گرفته و بر تضاد طبقاتی موجود دامن می زند....

جزئیات

1 2 3