نظرگاه اقتصادی

اقتصاد در دوران احمدی نژاد

۱۳۹۴ شهریور ۱۸

هشت سال بالاترین درامد نفتی ایران به قولی 700ملیاد دلار، درامدی که میتوانست ایران را به رونق اقتصادی برساند اما چه شد!؟

جزئیات

1 9 10