یادداشت سیاسی

اصلاحات از دیدگاه ایت الله العظمی سید محمد شیرازی (ره)

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۵

اینکه اصلاح زیربنای حرکت مردم و جامعه به سوی پیشرفت و ترقی میباشد امری واضح و بدیهی است. موضوع مهم سازوکار و روشی است که از طریق آن بتوان روند

جزئیات

آزادی بیان راه مهار سلطه حاکمه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۱

مفهوم آزادی بیان چیست؟ چه کسی آن را به عنوان راه و روش زندگی، در پیش می‌ گیرد و از نظر فکری و رفتاری فایده تمسک جستن به آن در کجا ظاهر می ‌شود

جزئیات

درگیریهای منطقه­ ای و راه مهار آن

۱۳۹۴ فروردین ۳۱

در جهان کنونی هر کشوری دارای مصالحی است که برای حفظ آنها تلاش میکند و در حقیقت حفظ مصالح، قانونی بین المللی است که مورد پذیرش همگان است.

جزئیات

1 34 35