دین و اندیشه

آیت الله العظمی سید صادق شیرازی: دانش، تقوا و جهاد عامل موفقيت علمای شیعه

۱۳۹۴ تیر ۱۴

با بررسی پیرامون تاریخ پیشوایان مذهب تشیع و مشاهده ی شیوه ی برخورد آنان با مسائل مختلف، به این نکته پی میبریم که رهبران دینی همواره در صدد یا

جزئیات

نقش حوزه­های علمیه در حکوتهای خودکامه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۸

هان هستی مجموعه ای از تضادها است؛ پدیده هایی همچون روز و شب، نور و ظلمت، سرما و گرما و....نمونه ای از تقابل پدیده ها در گستره گیتی است. اما این ب

جزئیات

نقش مجدد شیرازی در بیداری اسلامی

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۵

وقتی کرامت انسانی مردمی به سبب فقر، محرومیت و وابستگی از بین رود آنان ناامید از تغییر به سمت و سویی که حاکم مستبد دستور دهد شروع به حرکت می­ک

جزئیات

نقش مرجعیت شیعه در گفتگوی تمدنها

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۱

جنایات وحشتناکی که اخیراً بوسیله ی تروریست ها در پاریس پایتخت فرانسه رخ داد، توجه بنیادهای دینی و بویژه شیعه را به خود جلب کرد تا در این فرصت

جزئیات

«نهضت قلم» انقلابی ساخته آیت الله سید محمد شیرازی (ره)

۱۳۹۴ فروردین ۳۱

انقلابی که آیت الله سید محمد شیرازی(ره) ایجاد کرد، موجب تحولی شگرف در نهادهای فکری و فرهنگی، جنبش اسلامی و کار سازمانی شد. در حقیقت انقلاب عظ

جزئیات

1 45 46