#سیاست خارجی اسلام

برخى از اصول سياست خارجى اسلام

۱۳۹۷ خرداد ۲۷

سياست خارجى كشور اسلامى ـ آن‏گونه كه از متون شريعت مقدس يعنى قرآن كريم و سنّت پاك بر مى ‏آيد ـ بر چند اصل استوار است كه ديگر احكام و قوانين غالبا به اين اصول بر مى ‏گردند. اين چند اصل عبارتند از:

جزئیات