#شیرازی

نگاهی به زندگی ایت الله شهید سید حسن شیرازی

۱۳۹۷ خرداد ۳۱

شهید سید حسن شیرازی برای حل مشکلات جهان اسلام تلاش بسیار کرد که از ان جمله میتوان به تلاش ایشان در ازادی فلسطین، ازادی امام موسی صدر و بازسازی بقیع اشاره کرد.

جزئیات