#هدنه

تقیه؛ دروغی برای جلب منفعت بیشتر یا تنها راه نجات

۱۳۹۷ تیر ۰۶

یکی از روش های عقلایی رایج در میان ملل و نحل، «تقیّه» است. این شیوه که به معنی خودداری از افتادن به دام خطر و مهلکه می باشد، در اسلام نیز سپری برای حفظ جان مسلمانان در مواقع خطر شناخته شده و به گفته ائمه معصومین علیهم السلام جزء دین و آیین اسلام به شمار می رود.

جزئیات