#مباهته

نقدی بر سخنان پناهیان درباره بُعد اصلی رسالت

۱۳۹۷ تیر ۲۳

آذر ماه 95 بود که علیرضا پناهیان در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان کرد که بُعد اصلیِ رسالتِ پیامبر، جنبه‌های سیاسی آن است. او گفته بود که اگر از سویه سیاسیِ رسالت غفلت بورزیم، هدف از بعثت را درنیافته‌ایم. به باور وی، هدف از ارسال نبیّ(ص) و غایتِ نهایی رسالت، آن بوده است که پیامبر خلعت ریاست به تن کند و بر جامعه حُکم برانَد.

جزئیات