#پاکی اموال

این حرم، مطهر است؟

۱۳۹۷ مرداد ۰۴

حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) در اوج طهارت و پاکی قرار دارند و خداوند آن ها را در مرتبه طهارت مطلق قرار داده است: «ویطهرکم تطهیرا» و البته حرم آن ها نیز پاک است و باید طهارت آن حفظ گردد. و حتی اصحاب آنان نیز از پاکانند و در وادی طهارت آرمیده اند: «طبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم» حرم ائمه سرزمین مقدسی است که مشتاقان برای کسب طهارت در آن گرد می آیند و البته شرافت آن بالاتر از مسجد قباست که خداوند در شان ان فرموده است: «فیه رجال یحبون ان یتطهروا»

جزئیات