#توسعه

نگاه درازمدت و سرنوشت

۱۳۹۸ خرداد ۲۳

دو واژه و مفهوم در اینکه چرا خروجی های کشورها با هم متفاوت هستند کلیدی اند. اول، مفهوم مراقبت و نظارت و دقت در برخورد و دوم، مفهوم، درازمدت فکر کردن، محاسبه کردن و برخورد کردن با موضوعات و پدیده ها

جزئیات

آینده اندونزی

۱۳۹۷ بهمن ۰۲

مطالعه وضعیت تعدادی از کشور های در حال توسعه نشان می دهد که کشور هایی پیشرفت خواهند کرد که مدیران آن ها، به حداقل سی سال آینده فکر کرده و فعالیت های فعلی آنان برای دهه های بعدی باشد. اندونزی از جمله این کشور هاست.

جزئیات

ایران و امریکا: بازگشت به نقطه صفر

۱۳۹۷ مرداد ۱۳

دکتر سریع القلم وجود سه طرز تفکر غیر قابل جمع در ایران یعنی جهان‌بینی اسلامی، تفکر چپ و سوسیالیستیِ و تفکر لیبرال را مانع از رسیدن به قرارداد اجتماعی و توسعه می داند. وی در گفت و گو با ماهنامه اندیشه پویا به مسائل مهم دیگری از جمله اشتباهات اصلاح طلبان و برجام نیز پرداخته است که در ادامه می خوانید:

جزئیات

تحلیلی از نقش سرمایه‌های نمادین در توسعه

۱۳۹۷ مرداد ۰۸

تنها یک کشته داد. یکی از غواصان که برای نجات بچه‌ها رفته بود در مسیر برگشت بی‌هوش شد و جان سپرد. اما ۱۲ نوجوان فوتبالیست و مربی آنها که دو هفته بود به‌خاطر وقوع سیل و انباشت آب در مسیر غار، در انتهای غار به دام افتاده بودند نجات یافتند.

جزئیات