تعصبات نژادی

تعصبات مذهبی بیش از تعصبات نژادی است

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

عموم مردم نسبت به مسئله‌ی ازدواج بین اقوام مختلف دید مثبت دارند؛ اما از ازدواج با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان ابراز نارضایتی می کنند

جزئیات

نفى ناسيوناليسم و نژاد پرستی در اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

بدون شک، انسان به هر سرزمین یا قبیله و نژادى تعلق داشته باشد، نسبت به آن عشق می ورزد و این پیوند علاقه او با سرزمین، قوم و نژادش نه تنها عیب نیست، که عامل سازنده اى براى همکارى هاى اجتماعى او است، ولى این امر، حساب و اندازه دارد، اگر از حدّ بگذرد، به صورت مخرب و گاه فاجعه آفرین درخواهد آمد، و منظور از تعصب نژادى و قبیلگى که مورد نکوهش قرار مى گیرد همین «افراط» است. دفاع افراطى از قوم و قبیله و نژاد و مذهب، سرچشمه بسیارى از جنگ ها در طول تاریخ بوده است و دو جنگ جهانی اول و دوم و نیز جنگ های خانمان سوز خاورمیانه و کشتار مردم بی گناه از دین و نژادهای مختلف همگی متأثر از این تعصبات پوچ و کورکورانه بوده است

جزئیات