فلسفه غرب

بازخوانی خاستگاه اخلاق؛ درون یا برون انسان؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

همواره در برخی دانشگاه‌ها و مجامع علمی، بین دانشجویان لیبرال و محافظه‌کار، بحث و اختلاف وجود داشته است؛ چرا که همیشه دانشجویان لیبرال، با قرار گرفتن تمامی‌ اختیارات در خدمت گروه محافظه کار، مخالف بوده‌اند. آنچه به این پدیده دامن می‌زند، عملکرد برخاسته از احساسات پیروان مکتب لیبرالیسم است.

جزئیات