کنوانسیون حقوق کودکان

دوران کودکی، مسئله‌ای فراموش شده در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در تاریخ 20 نوامبر 1989، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی حقوق کودک را برای سراسر جهان، به تصویب رساند. عراق، به عنوان یکی از کشورهای جهان، با توجه به توصیه‌های کنوانسیون حقوق کودک، متعهد شده است تا زیرساخت‌های لازم را برای بهسازی دوران کودکی فرزندان خود، فراهم کند. مفاد این کنوانسیون بین‌المللی برای دوران کودکی، بدین شرح است:

جزئیات