#الاحوازیه

حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز

۱۳۹۷ شهریور ۳۱

حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز به کشته و زخمی شدن چند نفر منجر شد

جزئیات