حمله تروریستی به اهواز

فاز جدید تقابل با ایران!

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

از بس هر حادثه‌ای به خارج نسبت داده شده، اگر هم اتفاقاتی بیافتد که نشانه‌های دخالت طرف‌های خارجی مورد اتهام در آن‌ها هویدا باشد، به این آسانی لااقل نزد قشری باورپذیر نیست. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد که عاملان حمله تروریستی در اهواز در دو کشور حاشیه خلیج فارس پشتیبانی مالی و تسلیحاتی شده و در این کشورها آموزش دیده و سازماندهی شده‌اند.

جزئیات