اصلاح

شرط اصلاح جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

امام حسین (ع) به هنگام حرکت از مدینه، وصیت نامه ای نوشتند و در اختیار برادر خود محمد بن حنفیه قرار دادند. ایشان در آن نامه این جمله را به کار بردند و فرمودند: «وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فى أُمَّهِ جَدّى؛ من از خانه و زندگی خودم از مدینه کوچ کرده ام برای اینکه امت جدم را اصلاح کنم».

جزئیات