#شریعتمداری

روحانی و رونمایی دوباره از حلقه بسته قدرت

۱۳۹۷ مهر ۳۰

آقای روحانی، رییس جمهور، دیروز استعفای محمد شریعتمداری از سمت وزیر صنعت را پذیرفت و امروز خبر رسید که وی گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت کاراست! سایت های منتقد رییس جمهور استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت را پس از آنچه «رسوایی ثبت سفارش خودرو و ارزبگیران دولتی» نامیده اند، «توهین به شعور مردم» دانسته اند. در این یادداشت اما ضمن قابل تامل دانستن این نکته، مساله را از منظری دیگر مدنظر قرار داده ام.

جزئیات