اقتصاد اسیا

نمونه آسیایی در رشد اقتصادی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

معجزه شرق آسیا در زمینه اقتصاد باعث شده که این کشورها به ویژه چین در گزارش های سالانه ای که از سریع ترین اقتصادهای رو به رشد جهان ارائه می شود جایگاه نخست را به خود اختصاص دهند. امروزه این بررسی ها و گزارشات آکادمیک به یکی از موضوعات اقتصادی مورد بحث در محافل عمومی اقتصادی جهان تبدیل شده است.

جزئیات