#زنان و عاشورا

نقش زنان در تاریخ عاشورا (بخش دوم)

۱۳۹۸ مهر ۱۴

عاشورا گذشت ولی جبهه‌ی نهضت امام حسین علیه‌السلام توسط شیرزنان داغدار کاروان حضرت، شروع به فعالیت کرد. ابلاغ پیام شهیدان از هر سو آغاز شد و ریشه‌‌ی نهضت را در دل مردم استوار ساخت.

جزئیات