#عراق

چالش‌های پیش روی عادل عبدالمهدی در عراق چیست؟

۱۳۹۷ آبان ۱۶

پس از حدود پنج ماه از برگزاری انتخابات جنجال‌برانگیز عراق که همراه با حجم وسیعی از تخلفات انتخاباتی پیش و پس از انتخابات بود، سرانجام دولت جدید عراق با نخست وزیری عادل عبدالمهدی، رأی اعتماد از پارلمان گرفت.

جزئیات