#رشد اقتصادي

فناوری‌های نوین، سبب پیشرفت یا ویرانی کشورها؟

۱۳۹۷ آبان ۲۰

تجارت و فناوری با توانمند ساختن ظرفیت‌های موجود، می‌توانند مسیر پیشرفت را هموار و پایا ساخته و در این راستا به ایجاد فرصت بپردازند. در صورتی که بخواهیم تجارت و فناوری مکمل یکدیگر باشند، برای انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان ناگزیر از به کارگیری روش‌های اقتصادی در جهت پیشرفت صنعت خواهیم بود.

جزئیات