#مقبولیت حزب

احزاب و مقبولیت اجتماعی

۱۳۹۷ دی ۰۵

حزب یکی از ارکان اساسی نظام‌های مردمسالار است که در راستای خدمت‌رسانی به مردم بنا می‌شود اما در کشورهای جهان سوم به تدریج هدف اولیه خود را فراموش نموده و تأمین منافع و مصالح رهبران را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد. آیت‌الله سیدمحمدشیرازی در کتاب «شورا در اسلام» به تبیین نقش حزب در شکوفایی جامعه و موانع و مشکلات پیش روی آن پرداخته است که بخش‌هایی از آن را ادامه می‌خوانید:

جزئیات