دمکراسی خواهی

ناکامی دموکراسی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گزارش مجله‌ی اکونومیست بریتانیا در پایان سال 2018 حاکی از بیشترین میزان افت شاخص‌های دموکراسی در جهان است و به انحطاط بسیاری از کشورهای جهان از سال 2016 اشاره دارد. بنابر این نظریه، می‌توان نظام حاکم بر کشورهای جهان را به چهار گروه تقسیم کرد:

جزئیات

ناکامی دموکراسی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گزارش مجله‌ی اکونومیست بریتانیا در پایان سال 2018 حاکی از بیشترین میزان افت شاخص‌های دموکراسی در جهان است و به انحطاط بسیاری از کشورهای جهان از سال 2016 اشاره دارد. بنابر این نظریه، می‌توان نظام حاکم بر کشورهای جهان را به چهار گروه تقسیم کرد:

جزئیات

عوامل شکست دموکراسی‌های نوظهور

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

مرکز مطالعات راهبردی المستقبل، در طی همایش هم‌اندیشی ماهانه‌ی خود که با مشارکت تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی از چهره‌های حقوقی، دانشگاهی، رسانه‌ای و مطبوعاتی شنبه‌ها در انجمن هفتگی در دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی-تبلیغاتی نبأ برگزار می‌شود، موضوعی را تحت این عنوان مطرح ساخت: «چرا دموکراسی‌های نوپدید شکست می‌خورند؟».

جزئیات