#استبداد زدگی

عوامل شکست دموکراسی‌های نوظهور

۱۳۹۷ دی ۱۱

مرکز مطالعات راهبردی المستقبل، در طی همایش هم‌اندیشی ماهانه‌ی خود که با مشارکت تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی از چهره‌های حقوقی، دانشگاهی، رسانه‌ای و مطبوعاتی شنبه‌ها در انجمن هفتگی در دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی-تبلیغاتی نبأ برگزار می‌شود، موضوعی را تحت این عنوان مطرح ساخت: «چرا دموکراسی‌های نوپدید شکست می‌خورند؟».

جزئیات