اینستاگرام

مروری بر مهم ترین رویدادهای خبری هفته در ایران

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

منصوب شدن آقای صادق لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، استعفای آقای قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و پذیرش این استعفا از جانب رییس جمهور و نیز اعلام صدور حکم فیلترینگ اینستاگرام از سوی دادستان کل کشور، مهم ترین اخبار ایران بود که این هفته رسانه ها مورد پوشش قرار دادند

جزئیات