#مذكرات

ناگفته هایی از علی اکبر صالحی از دوران دکتر احمدی نژاد

۱۳۹۴ آذر ۱۶

صالحی: ملک عبدالله 20 دقیقه با احمدی نژاد صحبت می کرد و می گفت «چرا انقدر به من بی حرمتی می کنید؟»

جزئیات