عمر البشير

سودان بعد از عمر البشیر به کدام سو می رود؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

سرانجام در پی اعتراضات گسترده در سودان، حکومت سی ساله عمر البشیر به پایان رسید و ارتش او را وادار به کناره‌گیری از منصب ریاست‌جمهوری کرد

جزئیات