آینده افغانستان

نقش ایران در آینده افغانستان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

نقش ایران در آینده افغانستان نامشخص است، از این رو تهران به دیپلماسی متوسل شده تا جای پای خود را در کشور همسایه اش حفظ کند.

جزئیات

اهمیت و مخاطرات مذاکره با طالبان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

حکومت ایران زمانی گروه طالبان را یکی از بزرگ‌ترین خطرهای امنیتی برای خود تلقی می‌کرد، اما نگاه جمهوری اسلامی ایران به این گروه چند سالی است که ابعاد دیگری به خود گرفته‌است.

جزئیات