#مطالعات راهبردی النبا

نویسنده مؤسسه نبأ برنده جائزه جهانی شد

۱۳۹۷ اسفند ۰۱

یکی از نویسندگان مرکز مطالعات راهبردی نبأ، برنده‌ی جایزه‌ی بین‌المللی نگارش نوآورانه‌ی کتاب شد.

جزئیات