مطالعات راهبردی النبا

نویسنده مؤسسه نبأ برنده جائزه جهانی شد

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

یکی از نویسندگان مرکز مطالعات راهبردی نبأ، برنده‌ی جایزه‌ی بین‌المللی نگارش نوآورانه‌ی کتاب شد.

جزئیات