#داعش در غرب

آموزش‌ لازمه‌ی مقابله با افراط‌ گرایی اسلامی

۱۳۹۷ اسفند ۰۶

رفتار وحشیانه و غیرانسانی دواعش به ویژه در غرب، باعث پیدایش بدبینی و ایجاد تصویری خشن از دین اسلام و تغییر نگاه آنها به مسلمانان شده است. از این رو، در حال حاضر، تلاش برای مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی (1) به عنوان بزرگترین دغدغه‌ی جوامع بشری، به ویژه از سوی مسلمانان و فعالان مذهبی، شایسته و بایسته است.

جزئیات