ایلهان عمر

ایلهان عمر، نماینده ای متفاوت

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

به تازگی رییس جمهور امریکا در سخنانی به چهار نماینده زن دموکرات کنگره تاخت و گفت «تنها کاری که آنها انجام می دهند شکایت کردن است. این ها کسانی هستند که از کشور ما نفرت دارند، پس بهتر است به کشورهایی برگردند که از آنجا به آمریکا آمده اند و به اصلاح کشورهای فاسد و جرم خیزشان بپردازند.»

جزئیات

نگاهی به رسانه های جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

این هفته نگاهی انداخته ایم به دو مقاله از نشریه فارین پالیسی در خصوص پشت پرده زندگی پر زرق و برق زنان عرب حاشیه خلیج فارس، و نیز سرکوب صدای منتقدان اسراییل در آمریکا به بهانه یهودی ستیزی

جزئیات