بهترین زمان برای یادگیری زبان دوم

سرآغاز یادگیری زبان دوم

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

از چه زمانی به کودک خود زبان بیاموزم؟ آیا آموختن زبان دیگری غیر از زبان مادری باعث افزایش توانایی ذهنی و هوش‌بهر[1] کودک من خواهد ‌شد؟ آیا نوزاد و جنین من متوجه صحبت‌های اطرافیان می‌شود؟ آموزش زبان قرآن به کودکم را می‌بایست از چه زمان بیآغازم؟ این سؤالات و پرسش‌هایی از این دست، ممکن است ذهن والدین را در رابطه با تعلیم زبان دوم به فرزند دلبندشان به خود مشغول سازد. در این مقاله، برآنیم تا به سؤالاتی از این دست در حد توان پاسخی علمی دهیم.

جزئیات