#نهایت بشریت

مهم‌ترین تهدیدها برای حیات بشر

۱۳۹۷ اسفند ۱۲

شاید یکی از کابوس‌های آزاردهنده‌ی انسان امروزی، نابودی نسل بشر باشد. این کابوس وحشتناک در حقیقت، در اثر شماری از پدیده‌هایی که در این مقاله بدان اشاره می‌گردد، تهدیدی جدی برای حیات آدمی به شمار می‌رود.

جزئیات