#پایان داعش

پایان داعش

۱۳۹۷ اسفند ۱۴

پس از سالها جنگ و نزاع خونین، ارتش عراق توانست نیروهای داعش را شکست دهد و از این کشور بیرون براند. اما ایا این پایان کار داعش است؟!

جزئیات