انتقال آب خزر به سمنان

چقدر نیاز سمنان به انتقال آب خزر واقعی است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

چند سالی است که مسئله خشکسالی و انتقال آب دریای خزر به سمنان مطرح است؛ حال به گفته یک نماینده مجلس، این طرح که از حمایت حسن روحانی رییس جمهور برخوردار است به تصویب نمایندگان رسیده است

جزئیات