#اعتراضات مردمی در الجزایر

رییس جمهور در کمای الجزایر، محتمل ترین برنده انتخابات

۱۳۹۷ اسفند ۱۹

عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهور 82 ساله الجزایر روز یکشنبه 12 اسفند نامزدی خود را برای پنجمین دوره ریاست جمهوری کشور رسما اعلام کرد

جزئیات