#اقتصاد گرجستان

گرجستان چگونه با فساد مبارزه کرد

۱۳۹۷ اسفند ۲۹

چندی پیش مرکز بررسی های استراتژيک رياست‌جمهوری، ميزبان نشست «مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت اداری در گرجستان و انتقال تجربيات به ايران» بود. نشست برای عموم آزاد بود اما اغلب حاضران از بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط حضور پيدا کرده بودند.

جزئیات