#افتتاح مسجد تورنتو

افتتاح مسجد بانوان در تورنتو

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۱

در مقابله با افزایش اسلام‌هراسی در جهان و به خصوص در غرب، گروهی از مسلمانان ساکن تورنتو کانادا به منظور اختصاص یک فضای مقدس و امن برای بانوان، به تأسیس مسجد ویژه‌ی بانوان در این شهر، همت گماردند.

جزئیات