بدعت

همه بدعت های پاپ

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

جمعی ۱۹ نفره متشکل از کشیشان کلیسای کاتولیک، فلاسفه و متخصصان علوم الهیات، در نامه‌ای سرگشاده به مجمع اسقف‌های رم، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را به گناه بدعت‌گذاری در کیش مسیحیت متهم کرده و از این مجمع خواسته‌اند که تحقیقاتی پیرامون این گناه آغاز کند و اقدام‌های لازم را برای بازداشتن پاپ از ادامه بدعت در آیین انجام دهد.

جزئیات