بولتون

مذاکره برای اطمینان از عدم وقوع جنگ

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران و درحالیکه خبرهایی از مذاکره بین دو کشور با وساطت عمان به گوش می رسد، ورود ناو هواپیمابر لینکلن به آب های خلیج فارس از دید برخی از تحلیلگران سیاسی زنگ خطر بروز جنگ را به صدا درآورده است.

جزئیات