#اثار تحریم

تأثیر منفی تحریم های آمریکا بر فعالیت‌های علمی در ایران

۱۳۹۸ مهر ۲۷

تحریم‌های مالی ایالات متحده بر ایران و در پی آن، سقوط ارزش پول این کشور، علاوه بر تأثیر مخربی که بر اقتصاد ایران داشته، موجب انزوای علمی و فشار روانی بر محققین این کشور شده و روند فعالیتهای علمی را کند کرده است.

جزئیات

هفت توجیه غلط برای تحریم اقتصادی

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۸

علیرغم تمام رنج‌هایی که تحریم‌های ترامپ، در حال حاضر بر اقتصاد ایران وارد کرده است، موفقیت یا شکست چنین سیاستهایی از دریچه‌ی نگاه کشوری که تحریم را اعمال نموده، در گرو آن است که آیا اعمال این تحریم‌ها، تغییر رژیم یا تغییری در روند سیاست‌های دولت را در کشور هدف، در پی خواهد داشت؟

جزئیات