بهداشت غذایی

بهترین رژیم غذایی

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

رژیم‌های غذایی به دو دسته‌ی عمده‌ی رژیم بیماران و رژیم افراد سالم تقسیم می‌شود. در این مقاله برآنیم تا رژیم غذایی افراد سالم را که می‌بایست با توجه به وضعیت آب و هوای محل سکونت، فصل، شغل و سن فرد، انتخاب شود، مورد مطالعه قرار دهیم.

جزئیات