میانجیگری

فرانسه آخرین میانجی میان ایران و آمریکا

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

درحالیکه چند هفته پیش با سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران، احتمال جنگ و رودررویی نظامی بین دو کشور افزایش یافته بود اکنون زمزمه هایی مبنی بر مذاکره ایران و امریکا شنیده می شود

جزئیات

تلاش عراق برای دوری از یک بحران منطقه ای دیگر

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

درست زمانی که به نظر می رسید اوضاع در عراق کمی آرام شده و این کشور می تواند با فراغ بال بیشتری به امر بازسازی بپردازد، افزایش تنش بین ایران و امریکا بار دیگر پای آن را به عرصه یک بحران دیگر گشوده است.

جزئیات

نگاهی به مهمترین اخبار ایران در هفته ای که گذشت

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

تنش موجود بین ایران و امریکا، کشورهای زیادی را به فکر میانجیگری انداخته و موجب افزایش رفت و آمدها و دیدارهای دیپلماتیک در منطقه شده است.

جزئیات