بن علوی

نگاهی به مهمترین اخبار ایران در هفته ای که گذشت

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

تنش موجود بین ایران و امریکا، کشورهای زیادی را به فکر میانجیگری انداخته و موجب افزایش رفت و آمدها و دیدارهای دیپلماتیک در منطقه شده است.

جزئیات