هواوی

چرا ترامپ غول فناوری چین را هدف گرفته است؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

ماههاست که دعوایی تجاری بر سر شرکت هواوی -دومین شرکت بزرگ سازنده تلفن همراه در جهان- بین چین و امریکا جریان دارد.

جزئیات