#رمضان

ماه رمضان بستری بر مهار افسردگی

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۹

همه‌ی مردم شادی را دوست دارند و همواره در زندگی خود، در پی ایجاد فضایی مناسب برای دست‌یابی به شادکامی و شادمانی هستند. اما شکست‌های ناگهانی و مکرر درست در مراحلی از زندگی که فرد موفقیت خویش را در آن انتظار می‌برده است، باعث تجربه‌ی افسردگی می‌گردد.

جزئیات

عید فطر؛ نماد رستاخیز

۱۳۹۶ تیر ۰۴

خواست الهی و یکی از سنت‌های تغییر‌ناپذیر او آن است که به شکل‌های گوناگون روز قیامت و برخاستن انسان‌ها برای دیدن نتایج اعمال خویش را به او یادآوری کند. برای مثال خزان و بهار طبیعت از جمله مواردی است که طبق آموزه‌های دینی باید آدمی را به یاد ریزش و رویش مجدد خویش اندازد.

جزئیات

رمضان ماه خودسازی

۱۳۹۴ تیر ۱۷

ماه رمضان را بهار قرآن میخوانند؛ در این ماه به‌دلیل جو معنوی حاکم بر جامعه تلاوت قرآن بیشتر شده، و مؤمنان برای دستیابی به مغفرت و بخشش الهی ت

جزئیات