دانمارک

افزایش فشار بر مسلمانان در دانمارک

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اسلام ستیزی در دانمارک رو به گسترش است و هر روز مسلمانان بیشتری در این کشور با آزار کلامی مواجه می شوند. آنان همچنین متاثر از سیاست‌های خصمانه و ضدمهاجرت احزاب سیاسی این کشور، با محرومیت‌های زیادی مواجه هستند.

جزئیات