گام دوم کاهش تعهدات برجامی

مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته ای که گذشت

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

شروع گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی خود، وقوع زلزله در مسجد سلیمان و انتشار اخبار و ادعاهایی پیرامون تلاش ناکام ایران در توقیف یک نفتکش متعلق به انگلیس از مهمترین خبرهایی بود که این هفته در خصوص ایران منتشر شد

جزئیات