بشار اسد

موضع مشترک روسیه و اسرائیل: فعلا اسد را نگه داریم.

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

به گفته یکی از مشاوران نهادهای اطلاعاتی اسرائیل «هرگونه تغییر استراتژیک در سوریه می تواند ما را با مسائل دشواری روبرو کند؛ برای نمونه نمی دانیم چه کسی ممکن است جانشین اسد شود»

جزئیات

چرا یونان روابط خود را با دولت اسد برقرار کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

مهمترین عامل در نزدیکی دو کشور، بی گمان تهدید مشترک ترکیه است

جزئیات

تحریم های سزار به تغییر حاکمیت اسد می انجامد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

بشار اسد موفق شد شورش های علیه خود را تا حد زیادی سرکوب کند، اما این بار با اقتصادی در حال فروپاشی مواجه شد

جزئیات

جنگ سوریه، نبردی پایان نیافته

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

با وجود این که سیاستمداران و رسانه‌ها، اخیراً از پایان جنگ در سوریه خبر داده اند و اعلام کرده‌اند که پناهجویان می توانند به وطن خود بازگردند، اما طارق عزیز، نویسنده‌ی سوری بر این باور است که تا زمانی که اسد کنترل کشور را در دست دارد، هیچ صلحی، واقع نخواهد شد.

جزئیات